AKTIVITY PRO DĚTI

SPORTOVNÍ

Pojďme společnými silami vytvářet u dětí pozitivní vztah k pohybu! Digitální svět se dnes nevyhne ani těm nejmenším,  proto jim ukažme cestu úniku právě z tohoto světa ke zdravému pohybu a správnému životnímu stylu.

Cvičení děti v Hradci Králové - Vispen
Sportovní kurzy pro děti v Hradci Králové - Vispen

Nabízíme vám cvičení pro vaše děti, kde vidíme pohyb jako jednou ze základních životních potřeb. Právě pohyb je ukazatelem, ale i prostředkem zdravého růstu i vývoje dítěte.Je prokázáno, že pohybové hry a tělesná cvičení významně působí na zdravý růst a vývoj dítěte, podporují rozvoj všech orgánů a tkání.Ukázalo se také, že dobře řízená pohybová činnost pomáhá rozvíjet kladné vlastnosti celé osobnosti dítěte, jako jsou samostatnost a sebeovládání, pozornost a soustředění, pohotovost, odvaha k překonávání překážek, vytrvalost a další.

Pro zdraví dítěte není lhostejné, kdy se určitému pohybu naučí, jak pohyb vykonává a zda ho umí vhodně využívat při hře a v denním životě.Získané pohybové dovednosti jsou vkladem do budoucího života, především do formování aktivního přístupu k životu a k osobnímu zdraví.

Všeobecná sportovní průprava pro děti (věk 3-6 let)

Cvičení pro mladší děti je zaměřené na všestranný pohybový rozvoj dítěte. Lekce jsou vedeny hravou formou. Děti se naučí základy sportovních her s míčem a cvičení s náčiním. Cvičení pomáhá k rozvoji pohybových dovedností i celé osobnosti. Děti se učí spolupracovat a fungovat ve skupině, chápat a dodržovat pravidla her. Využíváme jednoduchého náčiní – tunely, žíněnky, obruče, overbally, lavičky atd.

Cvičení probíhá v Centru nových sportů E. Beneše 1411, Hradec Králové

Aktuální nabídku termínů najdete na facebookových stránkách Vispensport.

Informace o cvičení ke stažení

Přihláška na cvičení ke stažení

jednotlivé termíny naleznete v kalendáři akcí

Podívejte se do našeho kalendáře a vyberte termín který vám vyhovuje. Pak už jen stačí se přihlásit!